Víctor Naudi Zamora

L’Andorra que volem per Víctor Naudi

L’Andorra que volem

per Víctor Naudi Zamora, Candidat a cap de Govern per SDP

Ja fa una setmana que estem en campanya electoral i es comencen a veure les orientacions d’uns i altres.

Els plantejaments de DA, replegats a voler fer balanç positiu d’un mandat mal aprofitat, limitant-se a proposar que ara faran allò que han estat incapaços de fer –tot i la seva majoria absolutíssima anterior– posen en relleu, una vegada més, la manca de projecte polític. Van sense rumb, a la deriva.
El balanç és clar: gran part de la societat està decebuda, angoixada, i no creu en el futur després de quatre anys d’un govern tancat, que ha mantingut l’opacitat en qüestions cabdals.
Famílies i empreses, treballadors assalariats i autònoms, han vist aquests darrers quatre anys com els han augmentat els problemes amb restriccions d’accés al sistema sanitari, pèrdua de poder adquisitiu de les famílies, amb congelació de salaris any rere any.
La ciutadania està al límit de la seva paciència. Molts ciutadans i ciutadanes estan reclamant un canvi tant en el fons com en les formes de fer. Un canvi en positiu, per retrobar la confiança en el futur i la il·lusió de formar part d’una societat dinàmica i cohesionada. Però de moment l’únic que ens ofereix el candidat Antoni Martí és l’espectacle de la baralla diària amb els seus companys de viatge del 2011, els liberals. La ciutadania vol anar endavant però liberals i demòcrates només saben mirar enrere, llençant-se els plats pel cap.
Per això SDP proposa un projecte obert i transparent i amb visió de futur. Un projecte que defensa el creixement sostenible i responsable. Un creixement econòmic que garanteixi l’Estat del benestar i la felicitat de les persones.
Per anar en aquesta direcció, el primer que farem és encarar el redreçament de l’economia, plantejant un pacte per l’ocupació i el desenvolupament econòmic amb els actors socials i empresarials. Amb l’objectiu de disminuir considerablement la taxa d’atur, donant suport als emprenedors, als petits i mitjans empresaris i als autònoms. L’objectiu és també afavorir el consum intern tot potenciant les polítiques actives encarades a ajudar els sectors del comerç, l’hostaleria i el turisme i promoure que els sectors aconsegueixin un treball coordinat amb el ministeri de Turisme. Andorra Turisme ha d’obrir-se a la participació del sector privat.
Defensem la instal·lació a Andorra de nous talents especialment pel desenvolupament de sectors estratègics.
Reformarem l’administració pública perquè sigui més àgil, transparent i preparada. Una administració que tingui com a prioritat el servei del ciutadà. Considerem indispensable i urgent modificar alguns reglaments obsolets o excessivament feixucs amb la finalitat d’adaptar-los a la realitat actual. La reglamentació ha de ser una ajuda i no una trava per a les empreses i els serveis. Front a la burocràcia, a la complexitat, a la lentitud i al caos proposem eficàcia, agilitat, suport i col·laboració.
Alhora, SDP considera que convé mantenir una pressió fiscal baixa, del 10%, per l’impost de societats i l’IRPF, sense variacions a l’alça ni a la baixa. Els que volen augmentar els impostos desconeixen la situació de l’economia andorrana. I al país no li convenen ni estridències ni plantejaments radicals.
La solidaritat, un dels pilars del nostre programa, confirma la voluntat de mantenir l’Estat del benestar, garantint una sanitat i una educació públiques de qualitat.
Volem revisar les cotitzacions dels autònoms a la seguretat social perquè paguin segons el seu nivell d’ingressos real, restablint així el criteri d’equitat.
Volem que la gent gran pugui disposar d’unes pensions dignes i per això proposem complementar la pensió de jubilació amb una pensió de solidaritat fins arribar al salari mínim en funció dels anys de residència.
Proposem una reforma del model d’Estat, a partir d’un consens ampli de l’arc parlamentari, per canviar les lleis de delimitació de competències i de transferències. Volem mantenir els comuns com a administracions més properes al ciutadà però evitant duplicitats de funcions entre administracions: Andorra no pot tenir vuit governs.
Volem encarar la negociació d’un acord d’associació amb la Unió Europea, de forma decidida. Es tracta d’una associació que ens ha de portar noves oportunitats pel futur del país. I en aquesta qüestió no podem badar.
Aquest és, en apretada síntesi, el projecte d’SDP. Un projecte amb línies clares i propostes concretes. Tot el contrari de l’ambigüitat i les incerteses de DA i Liberals.
Ens hi comprometem, des de la responsabilitat de la nostra experiència, perquè volem un país solidari i tenim confiança en el futur.
Ara és el moment de creure en un futur millor i esperançador. Hi ha quatre opcions per escollir, el vostre vot és decisiu, no deixeu que els altres decideixin per vosaltres, us proposem un vot responsable, pel futur d’Andorra.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *